תקנון אתר תזמורת כלים שלובים

 1. אתר האינטרנט kso.co.il הינו האתר הרשמי של עמותת "כלים שלובים בתזמורת" מספר רישום ברשם העמותות 580399590 (להלן התזמורת).
 2. מטרת התזמורת הינה קידום המוזיקה בקהילה והנחלת תרבות ומופעי תרבות במחירים השווים לכל נפש.
 3. הקהל וידידי התזמורת מוזמנים לרכוש כרטיסים ולתרום להצלחת מטרות התזמורת.
 4. לכל נגן כלי נשיפה יש זכות להצטרף כחבר לתזמורת.
 5. זכות זו מותנית באישור ועד התזמורת ורמת נגינה על פי שיקול דעת הועד ומנצח התזמורת ובתנאי של תשלום דמי חבר.
 6. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 7. כל המוצג באתר מוגן בזכויות יוצרים – אין להעתיק תכנים מאתר התזמורת ללא אישור בכתב מהתזמורת.
 8. אין בפרסומים המוצגים באתר התזמורת משום התחייבות כלשהיא לגולשים או לקהל התזמורת.
 9. התזמורת שומרת לעצמה לערך שינויים במופעים , כל שינוי יפורסם באתר התזמורת והתזמורת לא מחוייבת להודיע לקהל על שינויים מעבר לפרסום באתר התזמורת ומתן הודעה במייל לרשימת התפוצה שבידה.
 10. כל מי שמעוניין לקבל פרסומים מועד התזמורת , מוזמן להירשם לרשימת התפוצה.
 11. באחראיות הנרשמים לוודא ביצוע ההרשמה וקבלת דברי דואר אלקטרוני מהתזמורת.
 12. הרשמה לרשימת התפוצה ניתן לבצע על ידי לחיצה כאן.
 13. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
 14. פרטי רוכשי כרטיסים ( שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל ) יועברו לרשימת התפוצה של התזמורת.
 15. התזמורת לא תעביר פרטי רוכשים לצדדים שלישיים ותעשה בהם שימוש אך ורק לדיוור בענייני התזמורת והמופעים.
 16. לכל נרשם, זכות להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של התזמורת.
 17. התזמורת לא שומרת פרטים של כרטיסי אשראי איתם מבצעות רכישות באתר או בטלפון או בכל צורה אחרת ומוחקת אותם מיד לאחר אישור הרכישה.
 18. מחירי הכרטיסים המפורסמים באתר הם הקובעים ועדיפים על פני כל פרסום אחר.
 19. מדיניות ביטולים

  כרטיסים – מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם ל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למייל הרשום באתר בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

  במילים אחרות: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי כאשר רכשת הכרטיסים או ביקשת לבטל 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

  אין באמור בסעיף זה כדי להגדיר את האתר או מי מטעמו כמוכר או להטיל על האתר חבות של מוכר.

  על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

  מנויים – ניתן לבטל מנוי ולקבל החזר כספי בחלק היחסי של המופעים שטרם נוצלו ובלבד שנותרו לפחות 30 יום עד למופע הבא ובניכוי דמי טיפול של 30 ₪.שמירת מקומות באולם לא תתאפשר ללא תשלום עבור כרטיס או מנוי.

 20. מקומות הישיבה של המנויים ישמרו לכל העונה.
 21. התזמורת איננה מחויבת לשנות מיקום של רוכש מנוי במהלך העונה.
 22. בקשות לשינוי מיקום לעונה הבאה יש למסור לתזמורת בכתב או במייל עד לסוף חודש אוגוסט של כל שנה.
 23. מקום של מנוי ישמר לעונה הבאה בתנאי שירכוש מנוי עד סוף חודש יוני של כל שנה.
 24. התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים אלה
 25. רק רכישת מנוי לכל מופעי העונה תאפשר שמירת מקום.
 26. לא תתאפשר רכישת מנוי בדילוג על מופע כלשהו.